• Thứ 7, Tháng 1 15, 2022

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, Digicert CA sẽ thực hiện các thay đổi về giá cho một số sản phẩm. Là một phần của cam kết cung cấp bảo mật chứng chỉ SSL tốt nhất trên toàn cầu, họ thường xuyên xem xét các dịch vụ, sản phẩm và trạng thái của ngành. Dựa trên đánh giá mới nhất, Digicert đã xác định thực hiện các cập nhật về giá phản ánh giá trị mà họ cung cấp mà không ảnh hưởng đến mục tiêu luôn duy trì tính cạnh tranh của họ.

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi giá đối với một số sản phẩm DigiCert, Thawte & GeoTrust. Gần đây, những sản phẩm này đã mang lại giá trị bổ sung như Phát hành tức thì, hỗ trợ & xác thực cao cấp và các tiêu chuẩn tuân thủ đặc biệt (số 1 trong ngành). Với sự gia tăng chi phí cứng liên quan đến việc cung cấp trải nghiệm chứng chỉ TLS tốt nhất trên thế giới và để đảm bảo tính liên tục của giá trị hàng đầu trong ngành.

Giá sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm sau:

GeoTrust, Thawte, DigiCert Basic FQDNs OV 13% EV 16%
GeoTrust, Thawte, DigiCert Basic Wildcards OV 8% -
DigiCert Secure Site FQDN OV 13% EV 12%
DigiCert Secure Site Pro OV 12% EV 15%
DigiCert Secure Site Wildcard